Här följer en lista över videoutrustning jag äger.

Pioneer CLD-D925

  • Format: Laserdisc
  • År: 1994 Den bästa laserdiscspelare släppt i Europa som stödjer båðe PAL och NTSC. Trots detta så endast en mellanklassmaskin jämfört med toppmodellerna i Japan och USA.

d935


Pioneer CLD-600

d935

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.


Sony SL-F1E & Tuner TT-F1E

  • Format: Betamax
  • År: 1981

d935


Thorn-EMI 3D01

d935

  • Format: VHD
  • År: 1983